Účelem internetových stránek je poskytnout zájemcům o úspory energie a provozních nákladů spojených se spotřebou energie rychlý a přehledný přístup k informacím o principu poskytování energetických služeb se zárukou (známé pod zkratkou EPC), o konkrétních realizovaných projektech včetně uvedení kontaktních jmen a adres realizátorů i objednatelů takových projektů, informace o postupu výběru a realizace, technických a ekonomických parametrech a přínosech projektů. Součástí stránek jsou také aktuální publikace, novinky a informace o seminářích týkajících se energetických služeb.

AKCE

26.11.2013
Praha
Mezinárodní konference o EPC

29.-30.4.2013
Praha
Dvoudenní workshop na téma "Perspektivy EPC v České republice"

PROJEKTY

01.09.2014
Nemocnice Jihlava

01.09.2014
Pardubický kraj II

NOVINKY

24.09.2015
Pozvánka na mezinárodní konferenci o EPC :
Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 se v pražském hotelu Jalta bude konat konference nazvaná Energetické služby se zaručeným výsledkem: příležitost pro modernizaci energetické infrastruktury státní správy.

02.12.2013
Finanční podpora projektů EPC z programu EFEKT :
Stát to myslí s podporou rozvoje metody EPC (Energy Performance Contracting) vážně, a to především prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu, které má úspory energie ve své kompetenci...